ໃນວັນທີ 13-14 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມານິ້ ຄະນະທີມງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແແວດລ້ອມ ເມືອງເງິນ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງຄອບ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊສະຖານຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຕັ້ງ ຢູ່ ຫຊສ ເມືອງ ເງິນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 002/ປປທ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນຂະແໜງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ມີບັນດາທ່ານຄະນະຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ, ຄະນະທີມງານຂອງພະແນກ ຊສ ແຂວງ, ຄະນະໜ່ວຍງານ ພະນັກງານ ຂອງ ຫຊສ 5 ເມືອງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄຶ: 1) ເຜີຍແຜ່ ຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 3662/ກຊສ ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນຂະແໜງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຜັນຂະຫຍາຍມາຈາກລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 002/ປປທ. 2) ແນະນໍາການຄືນຂັ້ນຕອນ ວິທີການ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນດ້ວຍລະບົບ Excel. 3) ນໍາສະເໜີພາບລວມ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບເອກລັກໂຕຼນິກ (Pims).