ໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2023 ນີ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານການຈັດສັນ, ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງໂຄງການ GIZ ປະຈໍາຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຢູ່ ທີຫ້ອງປະຊຸມ ປົກຄອງເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນລັບ ແສງອາພອນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອີວາ ຟິລກດິກເກີ ຮອງຫົວໜ້າແຜນງານທີ່ດິນ ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ,ມີ ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ພຊສ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ , ຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ, ແລະ ທີມງານຈາກໂຄງການ GIZ, ພະນັກງານ ແລະ ວິຊາການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.     

     ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພຊສ ແລະ ພກປມ ໄດ້ສົມທົບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 098 ວ່າດ້ວຍແຜນຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຮອດປິ 2030, ມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 18/ສພຂ ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງ ລົງສູ່ໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກທີ່ດິນ ທີ່ທາງ ພຊສ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກາວ ໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມກິດຈະກໍາແຜນປະຈໍາປີທີ່ໄດ້ວາງໄວ້, ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ( ວຽກຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ວຽກຈັດສັນທີ່ດິນ ) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ GIZ ປະຈໍາຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຈໍານວນ 5 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ເມືອງ ບໍ່ແຕນ, ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ, ເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ) ສາມາດອອກສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ 133 ບ້ານ, ຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໄດ້ 20.277 ຕອນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຮິດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນທີ່ນອນຢູ່ 3 ປະເພດປ່າ ໄດ້ 1.631 ຕອນ ແລະ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ເມືອງພຽງ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2022 ວຽກງານການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຢູ່ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອຊຽງຮ່ອນ ທີ່ຕິດພັນກັນເຂດ 3 ປະເພດປ່າໄມ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໄດ້ 32 ບ້ານ ແລະ ກວດກາປະເມີນຜົນ-ທົບທວນຄືນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນແລ້ວ ໄດ້ 18 ບ້ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ PLUP (ຈັດສັນທີ່ດິນ 8 ປະເພດ) ໃນເຂດພື້ນທີປ່າໄມ້ ຂອງ ຫຊສ ເມືອງ ແລະ ມີຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຂອດທີ່ເປັນບັນຫາຂໍ້ຍຸ້ງຍາກ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ວຽກງານຊັກຊ້າ ແລະ ເປັນການກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງວຽກງານດັ່ງກ່າວບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທີ່ຜົນຕາມແຜນວຽກທີ່ວາງໄວ້ ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນິນເປັນເວລາ 1 ຕອນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງ ເວລາ 12 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.